Committees

YASHODHAR KAHATE

Chief Convener

Chairman

Hemang Shah

DIPAK DOSHI

Advisor

SNEHAL SHAH

SAMIR SHAH

YOGESH RANGRAS

Piyush Shah

HIREN PANCHAL

Jignesh Sanghavi

DINESH CHAUHAN

Sponsors